2011

Rodzaj Wartość na dzień 31.03.2011 Zwiększenia Zmniejszenia Wartość na dzień 31.12.2011
Środki trwałe
Grupa 4Grupa 8
506,547 690,51 -4 191,51 5 906,543 499,00
Wartości Niematerialne i Prawne 21 572,80 21 572,80
Pozostałe środki trwałe 330 279,25 23 533,73 15 413,58 338 399,40

 

2012

Rodzaj Wartość na dzień 31.12.2011 Zwiększenia Zmniejszenia Wartość na dzień 31.12.2012
Środki trwałe
Grupa 3
Grupa 4
Grupa 8

5 906,54
3499,00
132 724,68
2 717,41
1305,92


132 724,68
8 623,95
4 804,92
Wartości Niematerialne i Prawne 21 572,80 19 656,36
Pozostałe środki trwałe 338 399,40 19 583,34 7 127,88 350 854,86

 

 

2013

Rodzaj Wartość na dzień 31.12.2012 Zwiększenia Zmniejszenia Wartość na dzień 31.12.2013
Środki trwałe
Grupa 0
Grupa 4
Grupa 8
132 724,68
8 623,95
4 804,92


132 724,68
8 623,95
4 804,92
Wartości Niematerialne i Prawne 19 656,36 21 252,90
Pozostałe środki trwałe 350 854,86 74 384,12 6 484,90 338 399,40

 

 

2014

Rodzaj Wartość na dzień 31.12.2013 Zwiększenia Zmniejszenia Wartość na dzień 31.12.2014
Środki trwałe
Grupa 0
Grupa 4
Grupa 8
132 724,68
8 623,95
4 804,92


4 804,92
132 724,68
8 623,95
Wartości Niematerialne i Prawne 21 252,90 933,57 9 342,72 12 843,75
Pozostałe środki trwałe 418 751,08 38 502,24 14 942,06 442 311,26

 

2015

Rodzaj Wartość na dzień 31.12.2014 Zwiększenia Zmniejszenia Wartość na dzień 31.12.2015
Środki trwałe
Grupa 0
Grupa 4
Grupa 3
132 724,68
8 623,95
0


29 089,50


132 724,68
8 623,95
29 089,50
Wartości Niematerialne i Prawne 12 843,75 12 843,75
Pozostałe środki trwałe 442 311,26 1 549,80 7 149,77 436 711,29

 

2016

Rodzaj Wartość na dzień 31.12.2015 Zwiększenia Zmniejszenia Wartość na dzień 31.12.2016
Środki trwałe
Grupa 0
Grupa 4
Grupa 3
Grupa 8
132 724,68
8 623,95
09 599,00


132 724,68
8 623,95
29 089,50
9 599,00
Wartości Niematerialne i Prawne 12 843,75 12 843,75
Pozostałe środki trwałe 436 711,29 14 728,48 1 537,30 449 902,47

 

2017

Rodzaj Wartość na dzień 01.01.2017 Zwiększenia Zmniejszenia Wartość na dzień 31.12.2017
Środki trwałe
Grupa 0
Grupa 4
Grupa 3
Grupa 8
132 724,68
8 623,95
29 089,50
9 599,00
3771,02

132 724,68
4 852,93
29 089,50
9 599,00
Wartości Niematerialne i Prawne 12 843,75 2717,77 15 561,52
Pozostałe środki trwałe 449 902,47 28 476,48 24 079,42 454 299,53

 

2018

Rodzaj Wartość na dzień 01.01.2018 Zwiększenia Zmniejszenia Wartość na dzień 31.12.2018
Środki trwałe
Grupa 0
Grupa 4
Grupa 3
Grupa 8
132 724,68
4 852,93
29 089,50
9 599,00


132 724,68
4 852,93
29 089,50
9 599,00
Wartości Niematerialne i Prawne 15 561,52 2 003,64 6 640,29 10 924,87
Pozostałe środki trwałe 454 299,53 7 738,25 69 028,72 393 009,06

 

2019

Rodzaj Wartość na dzień 01.01.2019 Zwiększenia Zmniejszenia Wartość na dzień 31.12.2019
Środki trwałe
Grupa 0
Grupa 1
Grupa 2
Grupa 4
Grupa 3
Grupa 6
Grupa 8
 

132 724,68
0
0
4 852,93
29 089,50
0
9 599,00


847 908,19
10 482,73


45 000,01
   

132 724,68
847 908,19
10 482,73
4 852,93
29 089,50
45 000,01
9 599,00

Wartości Niematerialne i Prawne 10 924,87 2 865,90   13 790,77
Pozostałe środki trwałe 393 009,06 13 978,29 286,21 406 701,14

 

Rejestr zmian: