Nr procedury
Nazwa procedury
Osoba prowadząca sprawę
Karta informacyjna
Dokumenty
GOPS 1 Zasiłek rodzinny oraz dodatki
do zasiłku rodzinnego
Grzegorz Wietrzny
Barbara Janota
karta wniosek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

załącznik

oświadczenie 1

oświadczenie 2

oświadczenie 3

oświadczenie 4

oświadczenie 5

GOPS 2 „Becikowe” – Jednorazowa zapomoga
z tytułu urodzenia dziecka
Grzegorz Wietrzny
Barbara Janota
karta wniosek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

załącznik

oświadczenie 1

oświadczenie 2

GOPS 3 Zasiłek pielęgnacyjny Grzegorz Wietrzny
Barbara Janota
karta wniosek
GOPS 4 Świadczenie pielęgnacyjne Grzegorz Wietrzny
Barbara Janota
karta wniosek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oświadczenie

GOPS 5 Specjalny zasiłek opiekuńczy Grzegorz Wietrzny
Barbara Janota
karta wniosek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

załącznik

oświadczenie 1

oświadczenie 2

oświadczenie 3

GOPS 6 Świadczenia z funduszu
alimentacyjnego
Joanna Kubeczko
Barbara Janota
karta wniosek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

załącznik

oświadczenie 1

oświadczenie 2

oświadczenie 3

oświadczenie 4

wzór zaświadczenia

GOPS 7 Dodatki mieszkaniowe Grzegorz Wietrzny karta wniosek
deklaracja
GOPS 8 Stypendium szkolne Amelia Tatoj karta wniosek
GOPS 9 Zasiłki szkolne Amelia Tatoj karta wniosek
GOPS 10 Zasiłek stały Anna Losko – Galbierz karta wniosek
GOPS 11 Zasiłek okresowy Anna Losko – Galbierz karta wniosek
GOPS 12 Zasiłek celowy i specjalny
zasiłek celowy
Anna Losko – Galbierz karta wniosek
GOPS 13 Praca socjalna Anna Losko – Galbierz karta wniosek
GOPS 14 Opłacanie składki na ubezpieczenie
emerytalno – rentowe
Anna Losko – Galbierz karta wniosek
GOPS 15 Sprawienie pogrzebu Anna Losko – Galbierz karta wniosek
GOPS 16 Przyznanie schronienia,
posiłku i niezbędnego ubrania
Anna Losko – Galbierz karta wniosek
GOPS 17 Usługi opiekuńcze Anna Losko – Galbierz karta wniosek
GOPS 18 Skierowanie i umieszczenie
w domu pomocy społecznej,
Ustalanie odpłatności i pokrywanie
kosztów pobytu w domu pomocy społecznej
Anna Losko – Galbierz karta wniosek
 Zaświadczenie 
lekarskie
GOPS 19 Składka na ubezpieczenie zdrowotne Anna Losko – Galbierz karta wniosek
GOPS 20 Zasiłek dla opiekuna Grzegorz Wietrzny karta wniosek
GOPS 21 Karta Dużej Rodziny Amelia Tatoj karta wniosek
oświadczenie 1
oświadczenie 2
oświadczenie 3
oświadczenie 4
GOPS 22 Świadczenie rodzicielskie Grzegorz Wietrzny
Barbara Janota
karta wniosek
GOPS 23 Świadczenie wychowawcze Grzegorz Wietrzny
Barbara Janota
karta wniosek
GOPS 24 Za życiem Joanna Kubeczko
Barbara Janota
karta wniosek
GOPS 25 Dobry start Grzegorz Wietrzny
Barbara Janota
Od 1 lipca 2021r. zadanie realizowane jest przez ZUS wniosek składa się wyłącznie drogą elektroniczną
GOPS 26 Czyste powietrze Grzegorz Wietrzny
Barbara Janota
karta wniosek

Rejestr zmian: