Oglądasz starą wersje z 7 maja 2019 o 12:58:41. Zobacz zmiany między tą wersją, a wersją bieżącą.

Sprawozdawczość Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach za rok 2018

Rejestr zmian:

Zmiany:

7 maja 2019 o 12:58:41Current Revision
Content
<a href="https:/ /gops.bojszowy.pl/bip/wp- content/uploads/ sites/2/2019/ 05/sprawozdawczość- za-2018r..pdf" >Sprawozdawczość Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach za rok 2018</a> <a href="https:/ /gops.bojszowy.pl/bip/wp- content/uploads/ sites/2/2019/ 05/sprawozdawczość- za-2018r..pdf" >Sprawozdawczość Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach za rok 2018</a>
  <a href="https:/ /gops.bojszowy.pl/bip/wp- content/uploads/ sites/2/2019/ 06/sprawozdawczość-za-2018r.- dodatkowa-informacja.pdf" >Sprawozdawczość za rok 2018 - dodatkowa informacja</a>

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.