Rodzaj Wartość na dzień 31.03.2011 Zwiększenia Zmniejszenia Wartość na dzień 31.12.2011
Środki trwałe

Grupa 4

Grupa 8

 

506,54

7 690,51

 

 

4 191,51

 

5 906,54

3 499,00

Wartości Niematerialne i Prawne 21 572,80 21 572,80
Pozostałe środki trwałe 330 279,25 23 533,73 15 413,58 338 399,40