Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem – pamiętaj! Możesz otrzymać bezpłatną pomoc

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem – pamiętaj! Możesz otrzymać bezpłatną pomoc Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Pamiętaj! Jeżeli jesteś…