Przejęcie zadań Marszałka Województwa Śląskiego przez Wojewodę Śląskiego

Informuje się, iż z dniem 1 stycznia 2018r. Marszałek Województwa Śląskiego przekazał Wojewodzie Śląskiemu zadania z zakresu koordynacji zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego. W związku z powyższym od 2 stycznia 2018r. zadanie koordynacji ww. świadczeń realizuje Oddział do Spraw Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego PS XII wraz z zespołem do spraw weryfikacji…