Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANY JEST ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM   CELEM OGÓLNYM PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA W RAMACH PODPROGRAMU 2018 jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie październik 2018 – czerwiec 2019, a jego celami szczegółowymi są: organizacja i koordynacja…