Zmiany w zakresie obsługi Klientów GOPS w Bojszowach

Szanowni Mieszkańcy, w związku z zaistniałym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozszerzaniem się koronawirusa SARS-COV-2 oraz idącymi za tym decyzjami Rady Ministrów, podjęte zostały szczególne środki ostrożności polegające na wprowadzeniu od dnia 12 marca 2020r. następujących zmian: – Dzienny Dom „Senior+” – zamknięty do odwołania – Placówki Wsparcia Dziennego – zamknięte do odwołania Zaleca się, aby…