CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE BOJSZOWY

Gmina Bojszowy przystąpiła do realizacji projektu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mającego na celu przekształcenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach w Centrum Usług Społecznych w Gminie Bojszowy. Program Operacyjny:Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacjiDziałanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym…

Od 9 czerwca Karta Dużej Rodziny w aplikacji mObywatel

Od 9 czerwca 2021r. każdy posiadacz Karty Dużej Rodziny – niezależnie od tego, czy do tej pory miał ją w wersji tradycyjnej, elektroniczną czy obu – będzie mógł z niej korzystać dzięki praktycznej aplikacji mObywatel. W aplikacji mObywatel znajdzie się także link do strony https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr na której znajduje się mapa z partnerami KDR oraz z informacjami o…

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (22–28 luty 2021 r.)

Przed nami kolejny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Od 22 do 28 lutego 2021 r. każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać informacje w prokuraturach regionalnych, okręgowych i rejonowych w całym kraju o swoich uprawnieniach w postępowaniach przygotowawczych i sądowych. W ramach obchodów „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w Sądzie Rejonowym w Tychach w dniach 22-26 lutego…

Informacja na temat możliwości ubiegania się o „Dopłaty do czynszu”

Art. 15 zzzic ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych umożliwia ubieganie się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zwaną  „dopłatą do czynszu”. Komu przysługuje dopłata do czynszu? Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy spełniającemu…

Informacja na temat możliwości ubiegania się o dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną

W związku z treścią art. 15 zzzib ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych od dnia 24.06.2020r. można ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych w powodu COVID-19.