Informacja na temat możliwości ubiegania się o „Dopłaty do czynszu”

Art. 15 zzzic ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych umożliwia ubieganie się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zwaną  „dopłatą do czynszu”. Komu przysługuje dopłata do czynszu? Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy spełniającemu…

Informacja na temat możliwości ubiegania się o dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną

W związku z treścią art. 15 zzzib ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych od dnia 24.06.2020r. można ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych w powodu COVID-19.

24 grudnia GOPS będzie nieczynny

Szanowni mieszkańcy,

Informujemy, że 24 grudnia 2020 r. (Wigilia – czwartek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach będzie nieczynny (dzień wolny zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy, za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r.).

Za utrudnienia przepraszamy!

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo dla mieszkańców w powiecie bieruńsko-lędzińskim

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatne mediacje. Celem jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników i doradców obywatelskich. 1. Korzystanie…

Zawieszona działalność Dziennego Domu Senior+

Informujemy, iż decyzją Wojewody Śląskiego Nr PSI.6334.140.2020 z dnia 19 października 2020 r. czasowo zawieszona została działalność, na terenie całego województwa śląskiego, w terminie od dnia 20 października 2020 r. do odwołania w dziennych domach i klubach seniora, w tym w placówkach działających w ramach Programu Senior+. W związku z powyższym Dzienny Dom Senior+ w…

Stypendium szkolne na rok szkolny 2020/2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach informuje mieszkańców Gminy Bojszowy, iż od 1 września do 15 września 2020 roku w siedzibie Ośrodka w Świerczyńcu przy ul. Sierpowej 38, przyjmowane będą wnioski o ustalenie prawa do stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021. Stypendium szkolne przysługuje : uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla…

Informacja o składaniu wniosków 300+, 500+, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach informuje, iż  od 1 lipca można składać wnioski drogą elektroniczną  (bankowość elektroniczna, Emp@tia, PUE ZUS)  o świadczenie z rządowego Programu „Dobry start  300+” na rok szkolny 2020/2021, a także o świadczenia z funduszu alimentacyjnego i  świadczenia rodzinne na nowy okres świadczeniowy/zasiłkowy 2020/2021. Ponadto od 1 sierpnia br., osoby zainteresowane …