Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne dotyczące badania społecznego pn. „Diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych na terenie Gminy Bojszowy” realizowanego w ramach projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Bojszowy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Termin konsultacji: 09.09.2021 r. – 16.09.2021 r.…

Nabór wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach informuje, iż  można składać  wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego  i  o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres świadczeniowy/zasiłkowy 2021/2022. Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 900,00 zł na osobę w rodzinie (zgodnie z art. 9…

Nabór wniosków na stypendia szkolne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach informuje mieszkańców Gminy Bojszowy, iż od 1 września do 15 września 2021 roku w siedzibie Ośrodka w Świerczyńcu przy ul. Sierpowej 38, przyjmowane będą wnioski o ustalenie prawa do stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022. Stypendium szkolne przysługuje : uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach…

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w badaniu „Diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych na terenie Gminy Bojszowy”

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w badaniu „Diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych na terenie Gminy Bojszowy” i wypełnienia ankiety zamieszczonej w linku poniżej:https://www.badania-online.pl/cawi/index.php/833449?lang=pl.Celem badania jest rozpoznanie potencjałów i potrzeb w zakresie usług społecznych naszej Gminy. Ankieta jest anonimowa. Wyniki będą wykorzystane przez realizatora badania (Grupa BST Sp. z o.o.) w…

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE BOJSZOWY

Gmina Bojszowy przystąpiła do realizacji projektu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mającego na celu przekształcenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach w Centrum Usług Społecznych w Gminie Bojszowy. Program Operacyjny:Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacjiDziałanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym…

Od 9 czerwca Karta Dużej Rodziny w aplikacji mObywatel

Od 9 czerwca 2021r. każdy posiadacz Karty Dużej Rodziny – niezależnie od tego, czy do tej pory miał ją w wersji tradycyjnej, elektroniczną czy obu – będzie mógł z niej korzystać dzięki praktycznej aplikacji mObywatel. W aplikacji mObywatel znajdzie się także link do strony https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr na której znajduje się mapa z partnerami KDR oraz z informacjami o…